Hoofdcontent

Wat is Heumenstegoed?

Heeft u een laag inkomen? en woont u in de gemeente Heumen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen voor u. U kunt een bijdrage aanvragen. 

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of de kosten van een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Heumen een meedoenregeling die deze kosten vergoedt. Dit gaat in de vorm van het Heumenstegoed. Het Heumenstegoed kan vanaf 1 januari tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd en worden uitgegeven.

 

Vraag aan via:  Aanmelding Heumenstegoed.

 

Heeft u aanvullend nog kosten voor uw kinderen (4-18 jaar)? Informeer dan bij Leergeld De Stuwwal. Zij bieden mogelijkheden om te kunnen deelnemen aan binnen -en buitenschoolse activiteiten, zoals een fiets, laptop, zwemlessen, muziek, dans etc. Ga naar www.leergeld.nl/destuwwal en doe een aanvraag. Het gezinsinkomen mag niet hoger dan 130% van het minimum zijn.

 

Hoogte Heumenstegoed
Per kalenderjaar is maximaal € 275 per gezinslid beschikbaar. Dit tegoed bestaat uit twee bedragen:

Meedoenregeling ter waarde van € 100
Lidmaatschap vereniging of club ter waarde van € 175

 

Ga voor meer informatie naar heumenstegoed.nl en vraag budget aan voor bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een vereniging.